Tugas Tambahan Modul 2 Prak Alpro A3

Tugas Tambahan Modul 2 Prak Alpro A3

 • NRP Ganjil
  • Buat program menentukan bilangan ganjiil atau genap.
  • contoh
  • Inputan :
  • Masukkan bilangan : 20
  • Output :
  • 20 adalah bilangan genap

 • NRP Genap
  • Buat program konversi nilai ke huruf menggunakan case dengan ketentuan:
  • 81-100 = A
  • 61-80  = B
  • 41-60  = C
  • 21-40  = D
  • 0-20   = E
  • Contoh
  • Inputan
  • Masukkan nilai Anda: 20
  • Output
  • Nilai Anda adalah E
Share